Fikk støtte fra Equinor!

Fikk støtte fra Equinor!

Publisert av Dagny Elin Mjåseth den 26.07.22. Oppdatert 01.11.22.

Nord-Karmøy Rideklubb er en av de heldige klubbene som i juni 2022  mottok 100 000 kroner fra Equinor sin støtteordning til gode tiltak for barn og ungdom gjennom å øke aktiviteten som skaper samhold og inkludering i sin klubb.
-Det er utrolig gøy å kunne tildele 100 000 kroner til aktiviteter i Nord-Karmøy Rideklubb, som i år også har 20 års jubileum. De ønsker at barna i klubben skal få flere aktiviteter i tilknytning til klubben gjennom flere prosjekter i jubileumsåret spesielt. Det å bidra til å få flere ut og i aktivitet er viktig for oss som selskap. Derfor er det å gi barn og unge en mulighet til å møte venner, få flere tilbud som gir samhold og inkludering blir spennende å følge med på i det videre arbeid for klubben, forteller Olav Bådsvik, direktør og plassjef for Equinor på Kårstø.
I løpet av våren har Equinor fått inn over 2000 søknader fra foreninger, idrettslag og andre som ønsker å gjennomføre gode tiltak for barn, ungdom og studenter. Og det er utrolig gledelig at vi kan gi støtte til mange gode tiltak over hele landet i denne tildelingen.
For Nord-Karmøy Rideklubb kommer pengene utrolig godt med i år. De skal først og fremst brukes til aktiviteter knyttet til økt aktivitetsnivå og få til et bedre samhold og
inkludering gjennom jubileumsåret.
Vi i rideklubben er bare så utrolig takknemlig og glade for støtten fra Equinor !!!
Å få 100 000 kr betyr utrolig mye for klubben i disse tider!
Nå kan vi bruke tid og energi på å planlegge, og få gjennomføre både gode aktiviteter og
sosiale arrangement for alle medlemmene våre.
Klubben har også 20-års jubileum i år, og da er det veldig positivt å ha penger som kan
brukes på nettopp disse aktivitetene! Støtten gir oss tygge økonomiske rammer i en fortsatt
noe uforutsigbar tid.
Equinor har lang tradisjon med å støtte frivilligheten i Norge. Både gjennom talent-
utviklingsprogrammet Morgendagens Helter på nasjonalt nivå og med lokale tildelinger.
Det er utrolig gledelig at vi kunne gi støtte til en rekke tiltak over hele landet i denne
tildelingen. For vår region, som heter SørVest, fikk vi inn over 370 søknader og 37 lag/organisasjoner av disse har fått tildeling. Jeg ønsker å gratulere alle sammen med donasjonen fra Equinor, avslutter Olav Bådsvik.
Tusen takk til Equinor for at dere prioriterer å støtte grasrota i ridesporten her lokalt.
Å skape gode tiltak for barn og unge er spesielt viktig nå etter to år med Covid !
Støtten fra Equinor gir oss i rideklubben en mye tryggere og forutsigbart økonomi, og vi kan i stedet flytte fokus over på aktivitetene vår.