HEST OG HELSE

HEST OG HELSE

Publisert av Dagny Elin Mjåseth den 26.07.22. Oppdatert 01.11.22.

Nord-Karmøy rideklubb er en av medlemsvirksomhetene  til  HEST OG HELSE.
Hest og helse er en landsdekkende organisasjon, og er størst på kursing av personell som arbeider med hest som virkemiddel i terapi.

  • Frivillig landsdekkende organisasjon etablert i 1971.

  • Formål: Fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse

  • Omfattende kursportefølje som omhandler hest i helsearbeid arrangeres i hele Norge. Godt kvalifiserte kursinstruktører med bred erfaring.

  •  Arbeider i det spennende skjæringspunktet mellom hest og helse.

  •  Hest og Helse er medlem i Dam-stiftelsen, som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Hest og Helses medlemmer kan søke gjennom sin medlemsorganisasjon. Les mer på https://www.dam.no/ eller henvend dere til Hest og Helse.

  •  Hest og Helse mottar tilskudd til drift fra Landbruks- og matdepartementet.