Rytterkrets ting

Rogaland Rytterkrets inviterer til fysisk rytterkretsting tirsdag 19 mars
2024 kl.19.00 på Quality Hotel Maritime, Haugesund.

Vi gjør oppmerksom på at klubbenes representanter til rytterkretstinget mht kjønnsfordeling
må følge NIFs lov § 2-4.
Påmelding fra klubbene som viser fullmakt, og som er iht lov sendes til
rogaland.krets@rytter.no innen fredag 15 mars 2024

Stavanger 22.01.2024

Rogaland Rytterkrets
Kjersti Fotland
Leder

På rytterkretstinget møter med stemmerett: (Flere representanter er selvsagt velkomne,
men da kan ikke alle avgi stemme) NIFs lov § 10-3 (1).
a) Rogaland Rytterkrets sitt styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Klubber med medlemstall 1- 50 : 1 representant
Klubber med medlemstall 51-100 : 2 representanter
Klubber med medlemstall 101--300: 3 representanter
Deretter 1 representant pr påbegynt 100 medlemmer

§ 2-4.Kjønnsfordeling
NIFs lov § 2-4.

Detaljer

Dato tirsdag 19. mars 2024
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Årsmøte