Ta kontakt med Hallkoordinator: Aslak Askeland (mobil: 913 78 101)  ved spørsmål om:

treninger, treningstider, gjestetrener, saltilpasning, bittutprøving, prøve ridning av hest v/ salg/kjøp, veterinærsjekk osv. 

Ellers gjelder minst 24 timers regelen:

Du må gi beskjed minst 24 t. FØR  hvis du har noen spesifikke planer om neste dags trenings økt.