Trygg varsling i idretten

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Klikk her

 

NOKA  SKAL være et trygt og godt idrettslag for alle våre medlemmer. Det er viktig at om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med våre regler, at du sier i fra om dette. I NOKA tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når et varsel kommer inn til oss i NOKA vil det være styreleder som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varslingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er et varsel kan du kontakte styreleder direkte på telefon eller via mail så vil du få hjelp på vegen videre. Om varsel omhandler styreleder sendes varsel til nestleder.

Rådgivere i idrettskretsen kan kontaktes dersom dere har generelle spørsmål om varslingssaker i idretten og anbefalt prosess.

Vil du vite mer om hva Mitt Varsel er – Klikk her
Vil du hjelpe en som vil varsle – Klikk her
Er du usikker på hva en kan og bør varsle om – Klikk her

Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep

https://www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/

Du finner ellers mye nyttig informasjon om hva som er greit og ikke greit i norsk idrett ved å trykke her