Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om rideklubben vår, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.                                                     

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, ryttere, foresatte, styret, komiteer, trenere, teknisk personell og frivillige i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.