Prosjektgruppe NOKA hallen: 

  •  Stian Røsdal (leder): ansvarsområde: entreprenørene, kalle inn til ukentlige møter,  agenda, møteleder, referent, aksjoner.
  • Åge Norem: ansvar for: organisering av dugnadene og oppnevning av arbeidsleder for hver  dugnad i                                                                          samarbeid med Odd Inge, økonomi, kontakt med banken og idrettskonsulenten. 
  •  Odd Inge Vikshåland: representant på plassen, ansvar for utebanen, ridebanebunnen, assistere dugnad. 
  •  Bjørg Tone Vikshåland: er ansvarlig søker, ansvar for kontakten med teknisk etat. 
  •  Dagny Elin Mjåseth: kommunikasjon ut mot medlemmene, søknader om støtte og sponsorer, assistere økonomi.

Vedlikehold og reparasjoner (hall): Åge E. Norem, Helge Ottosen, 

Inkludering: Sigrid Bakkevold, Hege M. Jacobsen, Dagny Elin Mjåseth,                                                                                                     

 Sponsor og øk. støtte: Åge E. Norem, Dagny Elin Mjåseth, Lisa Thornes, Ann-Kristin Grude, Aslak Askeland

Kiosk og kafe: Ina M. L. Haavik (leder), Linda Rødland, Birgitte Lilleskog, Lisa Thornes 

Dressur: Sandra S. S. Pettersen (leder), Hilde Lillesund, Elise B. Thorsen, Ann-Kristin Grude, Vilde Erga

Sprang: Hilde Sandvik (leder),Aslak Askeland, Thea Vikshåland, Sofie Norem, Maja Hauge, Emilie Askeland

Barn- og ungdom: Sandra S.S. Pettersen (kontaktperson),

Førstehjelp:  Sigrid Bakkevold, Elise Bygnes, Marta Krawiec, Susann Sjursen

Arrangement: 

Kasserer:     Åge E. Norem , Ester Anne Fosen

Regnskap:    Ester Anne Fosen

Valgkomite:  Odd Inge Vikshåland, Elise Bygnes,

Kontrollutvalg: Hege Henriksen, Kristine U. Askeland, Bjørg Tone Vikshåland

Varsel: Dagny Elin Mjåseth, Hilde Sandvik, Sigrid Bakkevold